Zajęcia w przedszkolach - Matematyczny Uniwersytet Dziecięcy (MUD)

O MUD

Dzięki opracowaniu przez nas zestawu edukacyjnego mogliśmy rozpocząć naukę matematyki już w przedszkolu, bazującą na zapisie symbolicznym tak, aby od dzieci nie wymagać umiejętności pisania. Krótki zarys konwencji w jakiej odbywają się zajęcia z matematyki, która tak mocno rzutuje na osiągane rezultaty:
  • warsztaty są prowadzone w grupach maksymalnie 6 osobowych. Dzielimy dzieci na grupy, nie względu na wiek metrykalny, a wiek rozwojowy dziecka | przypis 1Nauczanie dzieci wedle ustalonych odgórnie zakresów wiedzy, które dzieci mają opanować nie uwzględnia, że różnica między dziećmi w ich rozwoju, w skrajnych przypadkach wynosi aż 4 lata, a nie jest niczym wyjątkowym, że wynosi ona aż 2 lata (stąd między innymi tak późno dokonuje się diagnozy dyskalkulii). Prowadzi to do niekorzystnych zjawisk, jak Gombrowiczowskie
  • dzieci poddawane są indywidualnej ewaluacji na początku roku, a potem co 3 miesiące. Rodzice otrzymują wyniki w formie oceny pisemnej, na koniec roku w skali staninowej | przypis 2Ewaluacje, to sprawdzenie umiejętności, z którymi zastajemy nasze dzieci, a za ich pomocą w dalszym etapie monitorujemy postępy Naszej wspólnej pracy. Pozwalają Nam one na notowanie ciągłego postępu dzieci, dopracowywanie metody, a rodzicom na łatwy wgląd w rozwój umiejętności matematycznych swoich pociech.W momencie, gdy dziecko jest już gotowe na mnożenie, a ma 6 lat - to uczymy go mnożyć, zamiast sztucznie hamować jego dar, dzięki pracy naszą metodą i ewaluacjom okazuje się, że takich dzieci jest aż 30%, bowiem tyle naszych absolwentów mnoży idąc dopiero do pierwszej klasy czy do zerówki!
  • praca z dziećmi realizowana jest w oparciu o nasz autorski i nowatorski program nauczania rezygnujący m.in z: monografii liczby, równoczesnej nauki pisania i liczenia, ograniczeń programowych np. masz 6 lat to liczysz do 10 | przypis 3W momencie, gdy dziecko jest już gotowe na mnożenie, a ma 6 lat - to uczymy go mnożyć, zamiast sztucznie hamować jego dar, dzięki pracy naszą metodą i ewaluacjom okazuje się, że takich dzieci jest aż 30%, bowiem tyle naszych absolwentów mnoży idąc dopiero do pierwszej klasy czy do zerówki!
  • korzystamy z unikatowej kompozycji pomocy dydaktycznych, tych kupionych od innych producentów, jak i tych opracowanych na własny, wewnętrzny użytek
  • Gry matematyczne
  • Zobacz gdzie jesteśmy

Ewaluacja

Poniżej chcielibyśmy przedstawić porównanie wyników Ogólnopolskich Badań Umiejętności Matematycznych Sześciolatków (przeprowadzonych przez Instytut Badań Edukacyjnych) w kontekście wyników osiąganych przez absolwentów Matematycznego Uniwersytetu Dziecięcego. Proszę zwrócić uwagę, że nawet w zakresie od 20-100 gdzie nie da się już rachować na palcach, jesteśmy znacząco lepsi niż przedszkola w zakresie 10 razy mniejszym bo od 0-10! Abstrahując jest to dość ponura wiadomość w ujęciu społecznych konsekwencji tego stanu rzeczy.

Idea

Zajęcia z nami to nie „osłuchiwanie się z matematyką”. Nauka Matematyki wczesnoszkolnej, czyli metod liczenia, to w naszym wydaniu wiele różnorodnych gier i zabaw, dzięki którym dzieci wchodzą bezboleśnie w świat matematyki. Właściwie demaskujemy chwytliwe powiedzenie: „nauka przez zabawę!”. Na potrzeby zajęć projektujemy i ciągle ulepszamy własne gry planszowe. Ilość wszystkich pomocy dydaktycznych jest ogromna. Dzięki temu dzieci są zaintrygowane i zaskakiwane co zajęcia. Matematyka ma być kojarzoną z czymś fantastycznym, z czymś wyjątkowym… Bynajmniej, u nas doceniają ją zarówno dzieci, jak i rodzice, którzy wiedzą jakim wyzwaniem jest regularne skupienie uwagi dziecka na nauce.
Oprócz matematyki uczymy dzieci jak radzić sobie z porażkami. Nie udało się? Trudno, próbujemy raz jeszcze. Tylko taka postawa jest normalna. Wykuwamy w ten sposób charakter, bowiem ile czasu potrzebujemy na zahartowanie go, aby w dorosłym życiu tak obchodzić się z każdym niepowodzeniem.

Zakres naszego programu

Na zajęciach uczymy dzieci logiki liczenia, rozpoznawać symbole graficzne liczb, rachować na nich: dodawać i odejmować. Rozwiązujemy zadania tekstowe, które niezwykle aktywizują dziecięcą wyobraźnię, czasem musimy wręcz ukrywać przed dziećmi matematykę, żeby mieć coś na potem 🙂 Ponadto zapoznajemy je z systemem dziesiętnym, uczymy jego prawidłowości – nie bez powodu cała ludzkość licząc posługuje się właśnie nim. System dziesiętny, czyli specjalne klocki, które pomagają zrozumieć “duże” liczby, dotknąć je.

Innowacja

Innowacja, którą się posługujemy polega na zburzeniu dotychczasowego porządku. W szkole przez pierwsze pół roku wprowadzana jest monografia liczb mniejszych niż 10. Przez całą pierwszą klasę dzieci mają styczność z liczbami z zakresu do 20 czy 30. W przedszkolu wymagania są tak niewielkie, a dzieci mogą uczyć się tylko takiej matematyki, która nie wymaga umiejętności zapisu, czyli dzieci opanowują jedynie liczenia do dziesięciu i w zasadzie to nie wiemy, czy dziecko tych rzeczy nauczyło się w przedszkolu czy poza nim.
My, dzięki podziałowi na grupy względem rozwoju dziecka, nie musimy wyznaczać dzieciom górnej granicy, do której mogą liczyć. Nie realizujemy sztucznego i nieelastycznego programu z całą klasą, nie dostrzegając przy tym indywidualnych różnic. U nas grupa sama bowiem definiuje swój poziom. Jeżeli dzieci w grupie liczą do 20, my uczymy ich liczenia do 100. Potrafią dodawać i odejmować, bo niemalże od razu uczymy ich tych dwóch działań równocześnie. Dzieci zawsze potrafią liczyć w zakresie liczb, które opanowują. Kiedy są gotowe, wprowadzamy mnożenie. A napędzane są szczerym zdumieniem, pytając rodziców i całe otoczenie, Tato a ile jest 4 razy 12? Dodatkowo, realizowany przez nas podziały na grupy nie tworzą granic między dziećmi. Dzieci nie odczuwając tego, że odstają od kogoś czy od czegoś, nie czują frustracji. Rywalizują w grze o diament, zamiast o to, żeby być najlepszym.

Kontakt i cennik

MATEMATYCZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY
ZAJĘCIA W PRZEDSZKOLACH

1 x 30 MIN
w tygodniu

120 pln
miesięcznie
2 x 30 MIN
w tygodniu

220 pln
miesięcznie

Każde dziecko otrzymuje od nas wyprawkę, która zawiera pomoce dydaktyczne. Na zajęciach dzieci nauczą się z nich korzystać. W szkole będzie to nieoceniona pomoc przy wypełnianiu elementarza.

Zapisz dziecko